ID Agro: Partner in innovatie

“Wij doen wat een ander niet doet!”

Heb je vroeger op school met je vrienden of vriendinnen ook wel eens plannen gemaakt voor de toekomst? Zo in de trant van “Als we later..., dan...”. Meestal komt daar in werkelijkheidniet veel van terecht. Echter, Marco Noordman en Erik Lindeboom hebben dit voornemen ten uitvoer gebracht. Zij zijn er in geslaagd hun 'jongensdroom' werkelijkheid te laten worden.

Lees meer...

Winnaar 2e trekking Najaarsactie 2015

De tweede trekking van de Najaarsactie 2015 van de Ondernemersvereniging Lemelerveld is verricht, hieronder ziet u welke gelukkige winnaars deze trekking heeft opgeleverd.

Lees meer...

Bestuurswisseling tijdens een goed bezochte najaarsledenvergadering

henri marcelTijdens onze boeiende ledenvergadering d.d. 3 november was -nadat de vaste agendapunten waren afgehandeld- door onze voorzitter het punt bestuurswisselingen aan de beurt.

Eerst waren er de twee aftredende en herkiesbare bestuursleden Niels Schoorlemmer en voorzitter Bob Alfrink. Beiden werden unaniem onder applaus voor een tweede periode benoemd.

Lees meer...

Noteer alvast

OVL Uitje

02-07-2019

10:30 - 22:00 uur

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook