Doorbraak supersnel internet buitengebied

Er komt  een doorbraak  voor super snel internet voor bewoners van het buitengebied in het gehele Vechtdal van Dalfsen en Ommen. Een samenwerking van de Stichting Breedband Buitengebied Dalfsen en de Stichting Vechtdal Breed in Ommen heeft geleid dat ze vanaf nu samen verder gaan onder de naam “Vechtdal Breed”.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met CIF om te komen tot de aanleg van glasvezel in het gehele buitengebied. CIF is een fonds waar geld inzit van o.m. Pensioenfondsen met als doel om o.a. Glasvezel in de buitengebieden aan te leggen samen met Cogas Infra. De totale investering en garantstelling wordt hierdoor afgedekt.

Ruim 4500 huishoudens in het buitengebied krijgen daardoor eenzelfde aanbod als in aangrenzende glasvezelgebieden wat al door Cogas is uitgerold. Supersnel internet, Telefoon en een hoge kwaliteit Televisie is dan het resultaat. Het buitengebied kampt op dit moment met een zorgelijke snelheid op internet waardoor bedrijven niet of niet goed kunnen functioneren en zeker in de toekomst gaat dat ook gelden voor alle bewoners in het buitengebied.

Vanmiddag was de presentie bij Foreco door het nieuwe “Vechtdal Breed” waarin namens Dalfsen aanwezig waren Peter Swager, Jan Ardesch en Timo Veen,  namens Ommen Gerrit-Jan Hagedoorn en Mario den Hoedt en namens CIF Glasvezel de heer Piet Grootenboer, directeur van Cogas kabel infra en actief in Twente waar inmiddels 75000 aansluitingen zijn gerealiseerd. Het bijzondere van deze partij is dat de glasvezelaanleg gebeurt zonder eenmalige aansluitkosten.

Tot heden was men er van uitgegaan dat er een bedrag van rond de €2500,- per aansluiting zou moeten worden betaald, nu gaat het slechts om abonnementskosten tegen een vastrechtvergoeding van € 9.95 per maand. Daarbij komen natuurlijk de kosten die u aan uw provider zult moeten betalen, afhankelijk welk programmapakket u gaat kiezen. Dit zijn vergelijkbare pakketten zoals ook in de kernen al wordt aangeboden, en ook tegen vergelijkbare prijzen.

In de meeste gevallen zult u straks dan ook goedkoper uit zijn dan uw huidige bijdrage aan internet, telefonie en van TV kijken. Vechtdal Breed en CIF gaan met de Plaatselijke Belangen verenigingen, LTO en de ondernemersclubs zich inspannen om zo snel mogelijk op 50% aanmeldingen te komen, dat is het minimum aantal om aanleg mogelijk te maken.

Breedband Dalfsen en Ommen zijn ieder al meer dan anderhalf jaar bezig om snel internet te realiseren en hebben nu de koppen bij elkaar gestoken, met als resultaat dat ze nu een grote massa vertegenwoordigen. De belangen zijn duidelijk groot en met CIF is een goede partner gevonden die het wil realiseren, een bedrijf met ervaring en een goede reputatie.

In Ommen was onder de oude minder gunstige voorwaarden al een deelname aantal gerealiseerd van 40% en de verwachting is dat hier zeker de 60% zal worden behaald.

Het doel is dat alle woningen in het buitengebied een aansluiting krijgen, verder ook de industrieterreinen, niet de kernen waar nu al een koper of glasvezel kabelaansluiting ligt.

Peter Swager onderstreepte nogmaals het belang voor snel internet voor gezinnen en bedrijven, voor het downloaden en voor het bankverkeer, maar zeker voor de landbouw en veeteelt die steeds meer afhankelijk zijn van internet. Zelf heeft Foreco snel internet weten te realiseren door middel van een mast, maar ook dit blijft problematisch.

Het nieuwe Vechtdal Breed is met CIF het plan verder aan het voorbereiden om het detailontwerp te kunnen presenteren, een en ander hangt nog af van de gemeentelijke medewerking en voorwaarden en kosten. Het denkt eind van dit jaar daarin duidelijkheid te hebben zodat begin 2016 kan worden begonnen met de vraagstelling om de deelname van 50% te realiseren. Als dat gerealiseerd is zou in de 2e helft van 2016 de graafwerkzaamheden kunnen beginnen om in 2017 alle aansluitingen gerealiseerd te hebben.

Kortom er breken spannende tijden aan voor de bewoners in het buitengebied van Dalfsen en Ommen. Snel internet is nu ineens heel dichtbij gekomen want tegen deze voorwaarden op Glasvezel aangesloten te worden is een unieke kans.

Helaas heeft dit nog geen invloed op de slechte bereikbaarheid van de mobile telefoon in een aantal gebieden, maar wie weet kan dit in de toekomst ook worden gerealiseerd, als de druk naar KPN en andere aanbieders maar voldoende groot blijft.

Op de foto van links naar rechts: P. Swager, T. Veen, J. Ardesch, zittend G.J. Hagedoorn, M. den Hoedt, P. Grooteboer

Noteer alvast

OVL Uitje

02-07-2019

10:30 - 22:00 uur

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook